Indsæt desuden denne kode lige efter starttagget :
Venstre
Højre